Markere, linere, finelinere, evidenţiatoare cu cerneală sau vopsea pe bază de apă, alcool sau ulei, potrivite pentru caligrafie, desene, schiţe, contururi, sublinieri, corecturi, retuşuri.